تلفن تماس : ۰۹۱۲۷۵۲۸۵۰۵
پاسخگویی شنبه تا چهار شنبه از ۹ تا ۱۸ پنجشنبه ۹ تا ۱۴
مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی امکان‌پذیر است.